Softwarearchitectuur

Onze solutionarchitecten werken een blauwdruk uit voor uw systeem en het te ontwikkelen project, waarin de noodzakelijke taken worden vastgelegd die door de ontwerpteams moeten worden uitgevoerd. Onze solutionarchitecten zijn zowel binnen de teams als on-demand beschikbaar.

Altijd met ondersteuning voor uw zakelijke beslissingen.

Other services

We attract highly motivated developers from all over the country and embed them into multi-disciplinary development teams .